.

Gmina Dziwnów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dziwnów"

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ulepszenie ładu przestrzennego zachodniej części miasta oraz stworzenie nowych miejsc pracy wynikające ze zwiększenia zainteresowania obszarem powojskowym ze strony potencjalnych inwestorów.

Dofinansowanie projektu z UE: 88 391,50 PLN